Jedną z najważniejszych kwestii związanych z obecnością alarmów czy kamer w danym obiekcie jest hamowanie działań przestępczych związanych z kradzieżami. To jedne z najbardziej pospolitych, ale też najbardziej rozpowszechnionych występków, a obrona przed nimi nie jest łatwa. Łupem złodziei może paść w zasadzie wszystko, a niektóre kategorie przedmiotów cieszą się wśród nich wyjątkową popularnością. Sprzęt komputerowy, sprzęt RTV, elementy infrastruktury związanej z okablowaniem, pojazdy – to kradnie się najczęściej i to w zasadzie na całym świecie. Dzięki zainstalowaniu odpowiednich systemów można zmniejszyć prawdopodobieństwo dokonania takiego czynu, ponieważ profesjonalni i dobrze przygotowani złodzieje zwykle robią dokładne rozpoznanie terenu. Orientują się, czy na danej posesji działa alarm lub monitoring.

Biorą pod uwagę rozkład kamer, ale też oceniają stopień zaawansowania i dokładności monitoringu. Jeśli uznają, że ryzyko ich identyfikacji jest zbyt duże, zazwyczaj rezygnują z kradzieży. I to pierwsza kluczowa korzyść. Złodzieje zawsze są o krok przed tymi, którzy są narażeni na kradzieże – tak zwykło się mawiać, ale dzięki dynamicznemu rozwojowi techniki twierdzenie to nie ma już tyle wspólnego z prawdą, co kiedyś. Zamiast tego można odnotować coraz wyższą wykrywalność tego typu przestępstw, w czym ogromne zasługi ma właśnie monitoring. To on bowiem dostarcza policji oraz prokuraturze wartościowego materiału dowodowego, z którego jasno wynika, kto dopuścił się konkretnego czynu.