Błąd

Poczucie bezpieczeństwa wymaga wdrożenia niezbędnych inwestycji. Jeśli chcemy żyć w świadomości, że efektywnie zadbaliśmy o własne mienie i swoją nietykalność musimy zdecydować się na instalację urządzeń, które zagwarantują nam spokój. Dotyczy to zarówno domów, jak i obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Co więcej, często to od sprawnego funkcjonowania systemów zabezpieczeń zależy jakość przedstawianej nam oferty ubezpieczeniowej. Trzeba jednak pamiętać, że samo zainstalowanie systemu alarmowego czy monitoringu nie załatwia wszystkiego.

Ważne, by montaż urządzeń był przeprowadzony prawidłowo. W związku z tym można zwrócić uwagę na przynajmniej kilka zdarzających się uchybień przy prowadzeniu prac instalacyjnych. Czasami użytkownicy rezygnują, tłumacząc się oszczędnościami, z instalacji dwóch sygnalizatorów akustycznych. Nie jest to dobre rozwiązanie – pewniejszą gwarancję na sprawne działanie sygnalizacji alarmowej dają dwa przekaźniki – wewnątrz i na zewnątrz budynku. Dość powszechny problem stanowi brak awaryjnego zasilania.

Przy zdarzających się brakach w zaopatrzeniu w energię elektryczną cały system staje się praktycznie bezwartościowy. Źródła niepoprawnie funkcjonującej instalacji alarmowej mogą być czasami cokolwiek banalne. Problemy mogą wystąpić na przykład na skutek dokonywanych samodzielnie przeróbek, napraw bądź prac konserwacyjnych. Czasami również kłopoty mogą wynikać na skutek zaniechania przeprowadzania testów całej instalacji. A przecież bez sprawdzenia od czasu do czasu efektywności działania systemu nie możemy być pewni, czy alarm faktycznie uruchomi się w razie potrzeby.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *