Jakie zadania ma instalacja alarmowa? Jej najważniejszą funkcją wcale nie jest powiadamianie o tym, że ktoś wszedł do danego obiektu czy na posesję. Oczywiście jest to działanie najbardziej podstawowe, ale tak naprawdę pierwsze działanie instalacji alarmowej ma podłoże wyłącznie psychologiczne. Złodziej ma mieć świadomość, że alarm jest obecny na posesji i na tej podstawie ma zrezygnować z dalszych działań. Trudno oszacować, ile włamań oraz kradzieży udało się uniknąć jedynie dlatego, że ktoś wystraszył się alarmu, ale z pewnością jest to liczba niemała.

Alarm oddziałuje więc psychologicznie, ale przecież identyczny efekt mogłyby odnieść atrapy jedynie pozorujące obecność instalacji w danym obiekcie. Trzeba więc napisać o tym, co instalacja alarmowa wnosi poza swoją funkcją prewencyjną. Ma ona działać skutecznie w sytuacji, gdy ktoś zdecyduje się wkroczyć na dany teren w sposób nieuprawniony. Sposób działania alarmu w takiej sytuacji może być różny – wszystko zależy od jego typu oraz zastosowanej konfiguracji.

W momencie uruchomienia wiele alarmów wytwarza donośny sygnał dźwiękowy, który najczęściej skutecznie zwraca uwagę otoczenia na dany obiekt, a równocześnie wypłasza złodziei z miejsca włamania. Równocześnie łączy się z centralą agencji ochrony lub policją, wskutek czego pod dany adres kierowany jest patrol lub radiowóz. Jednak w takim układzie spada prawdopodobieństwo zatrzymania sprawców. Jest ono większe, jeśli alarm działa w trybie cichym, informując służby w sposób niedostrzegalny i niesłyszalny dla przestępców.