Miejskie systemy monitoringu

Poziom bezpieczeństwa w miastach jest coraz wyższy nie tylko dzięki coraz sprawniejszej policji. Bardzo duże znaczenie mają również systemy miejskiego monitoringu, za pomocą których można nadzorować sytuację

Powiązanie alarmu z agencją ochrony

Coraz powszechniejszym modelem zabezpieczeń spotykanym zwłaszcza w przypadku podmiotów gospodarczych jest zlecanie montażu instalacji alarmowej, a często również monitoringu, agencji ochrony sprawującej pieczę

Komu powierzać zabezpieczanie obiektów?

Załóżmy, że nie chcemy sami konstruować sieci monitoringu, a o wykonaniu samodzielnie instalacji alarmowej w ogóle nie zamierzamy myśleć. W takim układzie rysują się inne

Kluczowe funkcje alarmów

Jakie zadania ma instalacja alarmowa? Jej najważniejszą funkcją wcale nie jest powiadamianie o tym, że ktoś wszedł do danego obiektu czy na posesję. Oczywiście jest to

Monitoring przez internet

Wśród dostępnych rozwiązań w zakresie monitoringu coraz większe znaczenie mają wszelkie jego cyfrowe postacie, określane zbiorczo jako monitoring IP. Opiera się on o sieć kamer pracujących w wysokiej

Efektywny zapis materiału wideo

Sieć kamer znajdująca się w danym obiekcie lub na zewnątrz posesji pozwala uzyskać pełny obraz tego, co się tam dzieje – i to przez całą dobę. Oczywiście bardzo ważna jest